+31 6-106 73 250 info@fresh-office.nl

 

 

Interne en externe verhuizingen

 

 

U bent binnen de kortste keren weer “back in business”!

De Kracht van MCW PROFS

MCW PROFS kan u helpen om uw (interne) verhuizingen tot een succes te maken. MCW PROFS analyseert in een bestaande of een nieuwe werkomgeving de werkplekken, apparatuur, datapunten en stroomvoorzieningen. Ook bespreken wij de wensen en eisen op het gebied van ergonomie, design, ICT en facility en geven desgewenst advies voor het aanbrengen van de benodigde verbeteringen, met name ook vanuit de eindgebruiker gezien.

MCW PROFS verzorgt voorafgaand aan een verhuizing of nieuw-levering het afkoppelen en transportgereed maken van PC’s, telefoontoestellen en van alle randapparatuur welke wordt gebruikt in een kantooromgeving. Door gebruik te maken van onze speciale MCW bundeltechniek en onze speciale gatenboor kunnen wij in samenspraak met bedrijf, verhuizer en /of kantoorinrichter gerichter en sneller te werk gaan waardoor de tijd dat een systeem ‘down’ ligt en medewerkers daardoor niet of minder goed kunnen werken tot een minimum beperkt.

Razendsnel back in business

Het verhuizen van een bedrijf is een hele klus. Daarom pakken we dit graag vanaf het begin projectmatig aan. We stellen direct een projectcoördinator aan die samen met uw projectleider een plan van aanpak, gedetailleerde planning en draaiboek maakt. Zo zorgen we er voor dat alles van tevoren weloverdacht is en niets aan het toeval wordt overgelaten. Een bedrijf verhuizen moet tenslotte niet ten koste gaan van uw bedrijfsvoering.

Hoewel overlast nooit helemaal te voorkomen is, zorgt onze methode van bedrijfsverhuizing voor een soepel verloop voor u, uw medewerkers, uw klanten en uw leveranciers.